top of page

Procedure

 1. Beantwoord de vragen in het formulier en mail het naar Jasmijn Kracht on Tour Fonds  ( info@jasmijnkrachtontourfonds.nl ) of per post naar Jasmijn Kracht on Tour Fonds, Floresstraat 2/1 9715 HS Groningen.

 2. Als je het formulier mailt of opstuurt, ben je akkoord dat we je gegevens controleren.

 3. Als je voldoet aan alle criteria, betekent dat niet automatisch dat je recht hebt op een bijdrage.

 4. Je krijgt een ontvangstbevestiging en de volledigheid van je aanvraag wordt gecheckt. Zo nodig wordt aanvullende informatie gevraagd.

 5. Het Comité Jasmijn Kracht on Tour Fonds komt elke eerste week van de maand bijeen om te beslissen. De week erna krijg je de uitslag. Let op: Je mag niet al een opleiding zijn begonnen of boeken hebben gekocht vóórdat het comité daarover heeft kunnen besluiten.

 6. Het comité bestaat uit 2 medewerkers van Jasmijn, een beleidsambtenaar emancipatie van de gemeente Groningen en een medewerker van een ROC.

 7. Het comité kan twee dingen beslissen:
  Afwijzing: De aanvraag past niet bij Jasmijn Kracht on Tour Fonds. Je ontvangt een afwijzing. Hier kan daarna niet over gediscussieerd worden.
  Toekenning: Na een gesprek kan het comité je (een deel van) de aanvraag toekennen. Je krijgt hiervoor een uitnodiging.

 8. Als er geld wordt toegekend, dan wordt dat overgemaakt naar de onderwijsinstelling.

 9. Er kan alleen een bijdrage worden toegekend als er geld in het fonds zit.

bottom of page