top of page

Stichting Lokale Fondsen Nederland helpt Jasmijn

In 2011 heeft het kabinet een convenant gesloten met SBF (Samenwerkende Brancheorganisatie Filantropie ) met als doelstelling de samenwerking tussen overheid en goede doelen te verbeteren. In het convenant staat opgenomen dat partijen zich in zullen zetten om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden en het fenomeen lokale fondsen bekend te maken.

In het buitenland hebben lokale fondsen al jarenlang een belangrijke rol in de samenleving. In Nederland is die rol nog nihil. Slechts in een beperkt aantal gemeenten zijn lokale fondsen actief. Het oprichten van een lokaal fonds past in de veranderende samenleving waarin bewoners steeds meer zelf doen.

Recente berichten
Archief
bottom of page